top pic 1

Faglig profil

Uddannelser

2017 - 2018:

Certificeret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier, Susan Hart

2007-2011:

Psykoterapeut Uddannelse, Hildebrand Instituttet

Uddannelsen opfylder de vejledende kvalitetskriterier og er evalueret - uden anmærkninger - af Reflektor. Se www.reflektor.nu

2006-2007:

Efteruddannelse i Supervision og Kollegial Respons, Folkeuniversitetet i Nordjylland

2005-2006:

Lederuddannelsen, Nordjyllands Amt

2002-2003:

Pædagogisk Diplomuddannelse i Socialpædagogik, CVU København og Nordsjælland

1993-1997:

Pædagog Uddannelse, Hjørring Seminarium

Erhvervserfaring

Siden 2014 har jeg været fast underviser på Hildebrand Instituttet, som er en Psykoterapeutuddannelse centreret i arbejde med mennesker udsat for omsorgssvigt og overgreb. Sideløbende superviserer jeg professionnelle der arbejder med mennesker med traumehistorier og skader i personlighedsdannelsen, det er fx supervision af opholdssteder, sociale støttetilbud, jordmødre mfl. Desuden har jeg klinik i Aalborg centrum, hvor jeg laver terapiforløb med børn, unge og voksne

Fra 2004 - 2014 var jeg leder i Nordjylland Amt og Aalborg kommune - først i Døgncentrene og siden i Ungdomscentret og Center for Voksne i Aalborg

Fra 1997 - 2004 var jeg socialpædagog på et døgncenter for omsorgssvigtede unge, med sociale og psykiske vanskeligheder, hvor jeg har arbejdet dels relationsorienteret og dels psykoterapeutisk

Kurser

”Den Neurosekventiel Tilgang til terapi” (NMT) v/ Bruce D Perry (3 dages varighed)

”Sorg og Krise teorier og metodeundervisning”, v/ Lis Hillgaard og Liv Dowsett (1 års varighed)

”Miljø – og familiebehandling” v/Helle Jensen, Albatros (et weekend kursus)

”Personlighedsforstyrrelser, principper omkring behandling af personlighedsforstyrrelser og positiv reformulering” v/ Eva Hildebrand og Frode Andersen (2 års varighed)

”Ledelse med hjerte” v/Eva Hildebrand og Kirsten Mellor (1 års varighed)