top pic 1

Faglig profil

Uddannelser

2007-2011:

Psykoterapeut Uddannelse, på Hildebrand Instituttet.

Uddannelsen opfylder de vejledende kvalitetskriterier og er evalueret - uden anmærkninger - af Reflektor. Se www.reflektor.nu

2006-2007:

Efteruddannelse i Supervision og Kollegial Respons, på Folkeuniversitetet i Nordjylland

2005-2006:

Lederuddannelsen, ved Nordjyllands Amt

2002-2003:

Pædagogisk Diplomuddannelse i Socialpædagogik, ved CVU København Og Nordsjælland

1993-1997:

Pædagog Uddannelse, på Hjørring Seminarium

Tidligere erhvervserfaring

7 år som socialpædagog på et døgncenter for omsorgssvigtede unge, med sociale og psykiske vanskeligheder, hvor jeg har arbejdet dels relationsorienteret og dels psykoterapeutisk

10 år som leder - først i Døgncentrene og siden i Ungdomscentret og Center for Voksne i Aalborg Kommune

Kurser

”Den Neurosekventiel Tilgang til terapi” (NMT) v/ Bruce D Perry (3 dages varighed)

”Sorg og Krise teorier og metodeundervisning”, v/ Lis Hillgaard og Liv Dowsett (1 års varighed)

”Miljø – og familiebehandling” v/Helle Jensen, Albatros (et weekend kursus)

”Personlighedsforstyrrelser, principper om-kring behandling af personlighedsforstyrrelser og positiv reformulering” v/ Eva Hildebrand og Frode Andersen (2 års varighed)

”Ledelse med hjerte” v/Eva Hildebrand og Kirsten Mellor (1 års varighed)