top pic 1

Personlig profil

Jeg er født i 1972. Jeg er gift og vi har i familien fem børn.

Jeg har i hele min professionelle karriere arbejdet med børn, unge eller voksne med sociale og psykiske vanskeligheder. Jeg har gennem mit arbejdet som pædagog og behandler på området forstået vigtigheden af at møde mennesker i en udsat position med respekt - og med en høj faglighed og professionel ydmyghed i fht de problemstillinger der findes i deres liv.

Jeg har kvalificeret mine kompetencer til at arbejde med mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb, på den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Hildebrand Instituttet. Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde psykoterapeutisk med familier, voksne, børn og grupper.

Min indsigt og træning i at identificere forskellige personlighedstyper og forstyrrelser og i at tilrettelægge relevant behandling og gennemføre denne, samt videreudvikle evnen til tværfagligt samarbejde mellem relevante parter, har afgørende betydning i såvel mit terapeutiske arbejde som i mit arbejde som supervisor.