top pic 2

Psykoterapi

“Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet” 

                                                                        ”Den lille prins” - Saint-Exupéry

Terapeutisk behandling udbydes til børn, voksne, par og familier, i forhold til

  • Sorg-krisereaktioner i forbindelse med tab og trusler om tab
  • Følelsesmæssig kaos
  • Spiseforstyrrelser
  • Angst
  • Eksistentielle problemer med livssituationer
  • Problemer af uddannelsesmæssig karakter
  • Parforholds problemer
  • Mistrivsel og samspilsproblemer i familier

Jeg arbejder ud fra en psykodynamisk, analytisk og eksistentiel referenceramme.

Se mere på: www.hildebrandinstituttet.dk

Jeg modtager løbende supervision.