top pic 2

Individuel Psykoterapi

DER ER I ØJEBLIKKET ET ÅRS VENTETID TIL ET TERAPEUTISK FORLØB

Børn i terapi

Også børn kan have brug for støtte og et frirum. Et sted, hvor de kan tale med en voksen uden for familien. Terapi giver børn mulighed for at sætte ord på det, der er svært, og finde handlemuligheder og løsninger på problemer.

Som psykoterapeut arbejder jeg for at hjælpe dit barn med at skabe mening. Sammen skaber vi flere og rigere fortællinger og alternativer til de problematiske fortællinger. 

Følgende er eksempler på temaer som kan være væsentlige for børn at få terapeutisk støtte til:

·       Forældres skilsmisse

·       Dødsfald i familien eller andre nærtstående

·       Mobning

·       Bekymringer og angst af forskellig karakter

 Unge i terapi

Mange unge føler, at ungdommen er et vanskeligt landskab at orientere sig i, men i samtaleterapien får du øje på nye perspektiver og nyt håb. Her holdes du fast i, at du indeholder noget værdifuldt, og at dine tanker og meninger har betydning. I terapien bliver du anerkendt, hvor du er.

Temaer som unge kan have brug for terapeutisk støtte til:

·       Tab og sorg

·       Svigt og ensomhed

·       Krav

·       Usikkerhed

Voksne i terapi

Voksenlivet kan være hårdt, indviklet og sårbart. Psykoterapi er forandring. En terapeutisk forandring af uhensigtsmæssige symptomer og reaktioner i dit liv - eller forandringer ind i et liv i begrænsning. Som psykoterapeut er jeg katalysator i processen med at få øje på og skabe mening i den måde, som du foretrækker at leve på.

Individuel terapi kan være hjælpsom hvis du oplever:

·       Sorg og tab

·       Lavt selvværd

·       Et presset liv

·       Mangel på livsglæde