top pic 3

Supervision

Supervision udbydes til enkeltpersoner, til personalegrupper og andre teams der ønsker at sætte fokus på at højne faglighed og trivsel.

Supervision kan således foregå som individuel supervision og som gruppesupervision, hvor supervisionen foregår i en kollegial sammenhæng.

Supervision er en intensiv pædagogisk læreproces, der:

  • højner arbejdets kvalitet
  • kan være med til at forebygge og nedsætte stressrelateret sygdom
  • sætter fokus på arbejdsrelaterede problemstillinger
  • giver supervisanden mulighed for at opnå nye indsigter og handlemuligheder i forhold til problemstillingen og egen rolle heri

Der arbejdes på 3 niveauer – et analytisk niveau, et metodisk niveau og et personligt niveau. I denne proces får den enkelte medarbejder mulighed for, at blive bevidst om sine faglige kompetencer og udviklingsområder. Dette gælder både den teoretiske viden og de praktiske handlinger.