top pic 3

Undervisning

Jeg er tilknyttet Hildebrand Instituttet som underviser. Den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse ved Hildebrand Instituttet udvikler kompetencer til at arbejde med mennesker som har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Endvidere underviser jeg pædagogisk personale på institutioner, hvor det giver god mening at opnå en forståelse af hvorfor udsatte børn, unge eller voksne har en til tider destruktiv eller selvdestruktiv adfærd. En sådan positiv reformulering af reaktionsmønstre opkvalificerer det pædagogiske arbejde, og har dermed stor betydning for både personale og de mennesker der arbejdes med.

Tilsammen danner min socialpædagogiske baggrund, min ledererfaring, min supervisoruddannelse og min psykoterapeutiske efteruddannelse baggrunden for min undervisningspraksis.

Eksempelvis underviser jeg i temaer omkring:

·         Personlighedsforstyrrelser

·         Pædagogens / Terapeutens rolle / intervention

·        Kollegial Supervision og Kollegial Respons